Donga Rama Kawula

Donga Rama Kawula (atau Doa Bapa Kami / Pater Noster), yang saya temui dalam bahasa Jawa terdapat beberapa versi. Yang paling sering dijumpai ada 2 versi, kalo ndak salah dari Kitab Suci edisi 1997 & 2002. Versi 1997 : Dhuh, Rama kawula ingkang wonten swarga. Asma Tuwan mugi kasucekna. Kraton Tuwan mugi rawuha. Karsa Tuwan… Continue reading Donga Rama Kawula