Siwi

Tawa dan tangismuSenyum manjamuYang jadi semangatkuYa, kadang tak ku sabarKeluh dan tangismu kudengarSegeralah kamu mekarKendati ituKita jadi saling belajarBertumbuh bersamaBersama-samaMenghadapi dunia yang semakin tak jelasKadang ku cemasBisakah kitaSemogaAku, kamu, kitaSiwiku, kekasih kasihku

Dhandhanggula Angger-Anggering Katresnan

Kapethik saking Kitab Suci Basa Jawa lang nglajengaken serat Dhandhanggula cakepan Ki Atma, mekaten serat Dhandhanggula Angger-Anggering Katresnan (Mateus 22:27-40; 1 Korinta 13:4-9,13) Sayektine prentahe Hyang Widhi Kang ginelar ing sajroning kitab Iku mung loro cacahe Tresna kang kanthi tulus Wah sagolong-gelenging ati Ajris-sih mring Pangeran Tansah mbangun turut Saha tresna mring pepadha Nora beda… Continue reading Dhandhanggula Angger-Anggering Katresnan