lanjaraning tresna

Nimas, banget tresnaku marang jeneng sira esemanmu solah bawamu panembramamu anggawe wuyunge atiku nanging dudu pangawakmu iku kang njalari tresnaku mara gage nimas tambanana lara brantaku jampenana panandhang wuyungku tresnaku dudu tresna amarga jalaran nanging tresna sanajan tanpa jalaran witing jalaran amung peparingane Sang Hyang Widhi tresna Sang Maha Langgeng

Tresna (Safitri)

Pop Campursari, by Safitri tresna kang sejati kadya mimi lan mintuna senadyan susah, senadyan bungah, kembange tresna iku bungah susah dilakoni, nadyan ora janji tak tunggu - tunggu, tak antu - antu sliramu kapan bali ati rasa tresna, senadya ora crita janji kang sejati, ana sajroning ati bungah susah dilakoni, nadyan ora janji lintang rembulan,… Continue reading Tresna (Safitri)

Dhandhanggula Angger-Anggering Katresnan

Kapethik saking Kitab Suci Basa Jawa lang nglajengaken serat Dhandhanggula cakepan Ki Atma, mekaten serat Dhandhanggula Angger-Anggering Katresnan (Mateus 22:27-40; 1 Korinta 13:4-9,13) Sayektine prentahe Hyang Widhi Kang ginelar ing sajroning kitab Iku mung loro cacahe Tresna kang kanthi tulus Wah sagolong-gelenging ati Ajris-sih mring Pangeran Tansah mbangun turut Saha tresna mring pepadha Nora beda… Continue reading Dhandhanggula Angger-Anggering Katresnan