Dhandhanggula (Angger-anggering Katresnan)

Angger-anggering katresnan

(Cakepan: Ki Atma)

 

Sayektine prentahe Hyang Widi,

Kang ginelar ing sajroning kitab,

Iku mung loro cacahe,

Tresna kang kanthi tulus,

Wah sagolong-gelenging ati,

Ajrih-sih mring Pangeran,

Tansah mbangun turut,

Saha tresna mring pepadha,

Nora beda mring badanipun pribadi

Tansah ngarah utama.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s