Awrat

prasasat awrat momotaning ngaurip
tan kuwawa kasangga
kemrangga
ngorong
abot, ringkih

mlaku tanpa karosan
pranyata aku ora mlaku
banjur?
apa kabotan potang?
apa kabotan anggonku nyaur?

apa cukup mbayar potang nganggo pasrah
ngaurip kalakone kanthi laku
ngelmu iku ya ngaurip iku

cucul momotan ora ateges nglalekake
nanging ngampungake
sanajan awrat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s